Buy via WhatsApp
Shopping Cart: 0 Products
Free Delivery Within 24 Hours @ Nellai

உங்கள் சுற்றத்தை பாதுகாப்பாக்க

best

நெல்லையின் சிறந்த CCTV கேமரா டீலர்

நாங்கள் எப்படி உங்களுக்கு உதவுகிறோம்

சரியான பொருத்தம்

உங்கள் கேமராவை சரியான இடத்தில் பொருத்த உதவுகிறோம்

சரியான தேர்வு

எங்கள் அணி உங்களின் தேவைக்கேற்ப சரியான CCTV செட் ஐ தேர்வு செய்து தருகிறோம்

குறைந்த சேதம் கழிவு

எங்கள் சர்வீஸ் மேன் இன் சரியான திட்டமிடலால் , உங்கள் வேஸ்ட் ஐ குறைகின்றோம்

தரமான இன்ஸ்டால்

உங்களின் வீடோ ஆஃபீஸோ பாதிப்பின்றி இன்ஸ்டால் செய்து தருகிறோம்

CCTV - எங்களின் தனித்தன்மை

திருநெல்வேலியில் சிறந்த CCTV இன்ஸ்டால் செய்ய எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

எங்கள் சர்வீஸ் டீம் இல் இருந்து உங்கள் வீட்டையோ ஆஃபீசியையோ பார்வையிட்டு , உங்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்வார்கள்

+91-8667270889

ஏன் திருநெல்வேலி மக்கள் எங்களது CCTV சேவையை விரும்புகின்றனர்

சிறந்த தொலழில்நுட்ப டீம் இன்ஸ்டால் ' செய்கிறது

எங்கள் டீம் உங்களின் காசை மதிக்கிறது எனவே சிறந்த பொருட்களை பரிந்துரைக்கிறது

உங்களது பிரச்சனைகளை சரி செய்யும் வரை நாங்கள் ஓய்வதில்லை

சிறந்த வாரண்ட்டி உள்ள பொருட்களை மட்டுமே பரிந்துரைக்கின்றோம்

கேமரா வாங்கும்முன் அருந்துகொள்ளவேண்டிய கேள்வி பதில்கள்

The absolute most  essential part of putting in a CCTV Installation process would be picking out the most suitable areas for camera and DVR to make the most of camera protection and also minimize wire duration.

For inside, select a large part while in the space from where by many entrance points in to the place really are observable. A power socket also needs to take near proximity.

For exterior, select a high location since the entranceway, window procedures, passengers etc. Select the areas previously mentioned 10ft in order it can't be knocked down readily.

Mounting the camera

Put the camera device in the desirable area, create direct marks such as drilling. Drill hammer and holes at the twist mouldings. Now twist the camera place securely. Add the power cable of this camera at a socket.

Setting the DVR

DVR of this CCTV may be your location in which the surveillance tricky disc remains currently present. So all of your CCTV recording live in a DVR. It's supremely suggested to continue to keep the DVR in a very skillet that if an intruder stains that the DVR, he can not ruin the videos that are recorded. This really is an essential measure to guarantee a bullet-proof security strategy for the house.

Fixing the wires

Strategy the walkway for several of the wires out of cameras to DVR device. Utilize cable moldings to continue to keep the cord safe and managed. Nail the moldings across the trail and set that the Siamese surveillance cable indoors.

Power on the Computer System

Start with powering Around the cameras followed closely with the screen and also the DVR. Installation the DVR in Line with this user guide supplied together with all the DVR. Proceed on just about every camera's feed confirm just about every camera is currently working correctly and also providing the specified viewing angle.

For analog:

analog camera and power brick 

75 ohm coax cable

TV / monitor with composite video input

For IP cameras:

IP camera with Power over Ethernet (POE) feature

Cat-6 Ethernet cable

Ethernet switch with POE output

Computer attached to local network

Either system can have recording capability, but the equipment will be different. IP cameras can offer much greater resolution, and are recommended for new installations.

The cost for installing a CCTV network is quite variable, so it can be hard to obtain exact  pricing without a detailed specification of the job.
First, decide if you want to employ a CCTV company to take care of the installation, or whether you will be aiming to install CCTV yourself.
Either option is perfectly possible, it just depends on the level of comfort you have with setting up technology and in the case of a wired camera, DIY.
If you decide to find a local CCTV company to take care of it for you, it’s worth calling around to compare several quotes, because prices will be different depending on the supplier.
If you choose to go it alone, consider the set-up which will best suit your needs. A basic camera without any internet access can be had for around £150, but often it’s worth paying a little more for a mid-range system, as you can get quite a lot of extra technology, such as remote web access, for a proportionately little extra.
It’s important to opt for a fairly high definition image quality, as anything less than 1080P may give you blurry footage that is hard to make out details with.
You will be looking at around £300 for a system with a decent resolution. Of course, there is now available ultra 4k definition, but you may not want to pay for that, and for home use, it’s probably not necessary.
So the question of how much does a CCTV system cost very much depends on the quality selections that you make. A mid-quality set-up with several cameras is likely to cost around £400-500 for the hardware, and the same again for installation.
Some home security systems come with an online storage package, where all the footage you capture is stored remotely in the cloud. For these systems, there is usually an additional monthly or yearly cost associated with the storage.

It's a good idea to invest in CCTV cameras. They help to prevent crimes and help in case of investigation. 

Coming to Your Question-

As per my experience and observation 2 mp CCTV Cameras have been a perfect and affordable choice for residential apartments.

I will prefer you to Install CCTV cameras manufactured by Hikvision Co.

Look for Hikvision 2 mp IR Night vision Cameras or 2.4 mp CP Plus IR camera that are easily available on Amazon and Flipkart along with the whole kit ( DVR, SMPS Power Supply, HardDisk, Cables, Connectors)
Prefer Dome Cameras for Indoor Use and Bullet Cameras for Outdoor Use.(They both are almost same except the physical difference that you can see.)

Make Sure to install it by professional and certified Security Systems Integrator.

Been working in Video Surveillance industry for the past 8 years. Having worked with both of  them I can fairly and without partiality say both CP PLUS and Hikvision cameras quality and performance are good and almost same. In prices CP PLUS is more aggressive as compared to Hikvision. However in my humble opinion CP PLUS is way ahead in terms of after sales services. They have their own service centers across India ( 29 ) in all the major cities and turnaround time is faster ( maximum 5 days ) as compared to Hikvision ( maximum 15 days ). If you have budget then go for Axis. True value for money

What is a Security camera or CCTV camera? 

Security Camera is an electronic video device that allows you to surveillance multiple views in one place without your physical presence. CCTV cameras plays huge role for preventing crimes, securing valuables, detecting suspects and facts etc. Nowadays, this massive technology not only used in commercial industries, are also used in individual homes, villas and Apartments because of their cost effective. In recent years, CCTV cameras usage widely increased due to surveillance advantage.

How CCTV cameras can help you?

CCTV cameras are widely used all over the world because of its surveillance advantage, Parents can make use of it to monitor their kids with care ,People can use it to secure their valuable and expensive products ,Business owners can use cameras to observe their employees and make them more productive without their presence.

How much does it costs?

In all depends on the customer requirement, Let me show you some quotes so that you will aware about the cost.

Setup 1 – (4 channel DVR, 4 cameras (2 or 2.4 megapixel), 500 GB hard disk, power supply, wires and connectors and other accessories) cost you around 20000 INR.

Setup 2 – (8 channel DVR, 8 cameras (2 or 2.4 megapixel), 500 GB hard disk, power supply, wires and connectors and other accessories) cost you around 30000 INR.

Its all basic cost ,it may get vary depends the specification you required.

What are the types of security cameras?

There are various types of Cameras available in the market, but the most often cameras are

• Dome camera

• Bullet camera

• PTZ camera

• Wi-fi camera

What are the accessories required for CCTV setup?

• DVR (digital video recorder) or NVR (network video recorder).

• Security cameras.

• BNC and DC (connectors)

• Monitor

• Wires

• Power supply for cameras and DVR

• Hard disk (storage purpose)

Can the setup can be done by ourself?

Its not a big deal to setup ,but when it comes for planning to place the cameras in the right place are the most important thing ,so i recommend you to choose some service providers for camera installation.

CPPLUS
DHAVA
UNITECH
HI FOCUS  (RECOMMENDED)
CAM TECH
LG
GODREJ
are the most popular brands avaliable on the market .

A CCTV system basically has four major constituents namely: the camera, monitor, lens, and the video tape/recorder.

Among these gears, the camera is the principle part, since it is the one that gathers the images. The camera functions the same way that a normal camera does only if it is let alone to work.

The camera is offered with a motor, which assists it to shift the zoom parts. Once the camera has taken an image, it is taken for monitoring and then is recorded on a video tape or DVR. The capability of the CCTV camera to zoom in and out is specified by the type of lens it has. The CCTV camera solutions provided by

CP Plus

are believed to be the best ones in India on each and every parameter.

How do CCTV Cameras Work?

CCTV implies closed circuit television and it is taken into use in buildings and homes for surveillance purposes. The best thing about CCTV systems is that they can employ two or more cameras. How do CCTV cameras work? Well, they are just like the normal video cameras, however, they have various exclusive features. For example, they come with quality monitors that assist them to function on their own.

They also make use of wireless transmission to transfer images to monitors. Once your monitor has the images, it forwards them to the video tape or DVR. CCTV cameras also have the capability to zoom in and out relying on the kind of lenses, they have. CCTV cameras from CP Plus score very heavily over all others in each and every regard.

cctv camera tirunelveli

cctv camera dealers in tirunelveli

cctv dealers in tirunelveli

cctv in tirunelveli

cctv camera price in tirunelveli

cctv camera installation in tirunelveli

hikvision dealers in tirunelveli

cctv tirunelveli

cctv dealers near me

cctv near me

cctv camera shop near me

cctv camera near me

cctv shop near me

ip cameras near me

security camera near me

cctv installer near me

cctv camera dealers near me

find ip cameras near me

security camera shop near me

ஈஸியான 3 ஸ்டேப் வழிகாட்டி

Step1

உங்களது வீட்டில் கேமரா பொறுத்தவேண்டிய இடத்தை போட்டோ எடுங்கள்

Step2

இங்கே கொடுக்கப்பட்ட வாட்ஸாப்ப் நம்பருக்கு அனுப்புங்கள்   +91-8667270889

Step3

எங்கள் டீம் உங்கள் வீட்டை பார்வையிட்டு உங்களுக்கு தேவைப்படும் கேமரா செட் ஐ பரிந்துரை செய்து இன்ஸ்டால் பண்ணி தருவார்கள்

உங்களுக்கு CCTV தொடர்பான எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் நாங்கள் பதிலளித்து உங்களை தெளிவடைய வைக்க தயாராக இருக்கிறோம் கால் செய்யது பயன் பெறுங்கள்

எங்கள் சர்வீஸ் டீம் இல் இருந்து உங்கள் வீட்டையோ ஆஃபீசியையோ பார்வையிட்டு , உங்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்வார்கள்

+91-8667270889

எங்கள் டீம் உங்களை தொடர்புகொள்ள

    Address

    LYF LYFT CCTV CAMERA INSTALLATION 14 kamaraj 2nd Street Melakkarai Tirunelveli, Tamil Nadu 627358